เกี่ยวกับเรา

SKT Dental Center : ศูนย์ทันตกรรมสุโขทัย

ให้บริการทางทันตกรรมโดยคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหิดล และทีมทันตแพทย์ที่มีความชำนาญในแต่ละสาขา ในบรรยากาศแบบเป็นกันเองและบริการที่จริงใจเสมอมา ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี

 

เวบไซด์หลัก

จัดฟันมหิดล